Vaste Prijs

page-5-title

Een 'Vaste Prijs' traject houdt in dat wij u ondersteunen bij het inrichten van een ISMS dat voldoet aan de ISO 27001 en/of de NEN 7510.  Desgewenst kunnen wij dit aanvullen met de ISO 9001, volgens de High Level Structure.

Onze inbreng

Deze ondersteuning is inclusief:

  • Gebruik van onze complete set Tools: de set templates, handreikingen en voorbeelddocumenten, de ISMS-Tool, ISI-manager, materiaal voor de bewustwordingscampagne.
  • Coördinatie en 'hands on' ondersteuning van het traject. Met de informatie die wij van u krijgen, richten wij het ISMS in en bereiden wij uw organisatie voor op de externe audit en certificering.

Uw inbreng

Natuurlijk kunnen wij geen ISMS inrichten, zonder uw input. Bovendien is het belangrijk dat een medewerker, na certificering, de rol van Security Officer kan oppakken.

Uw inbreng in het traject bestaat uit:

  • Zorgen dat medewerkers inbreng hebben. Dit kan door het bijwonen van bijeenkomsten die wij organiseren, door review van documenten of door het verstrekken van overzichten.
  • Het aanwijzen van een medewerker die, tijdens de externe audit, optreedt als Security Officer en die tijdens het traject ons aanspreekpunt is.
  • Het realiseren van de concrete technische en organisatorische aanpassingen, die nodig zijn om aan het vereiste beveiligingsniveau te voldoen.

De prijs van de 'Vaste Prijs' trajecten is afhankelijk van de volgende kenmerken van de organisatie:

  • De omvang met name het aantal medewerkers.
  • Het aantal locaties.
  • De complexiteit. Complexiteit wordt bijvoorbeeld bepaald door het aantal verschillende soorten producten/diensten, of de organisatie homogeen is, of uit verschillende onderdelen bestaat.
  • Hoeveel ICT taken in eigen beheer worden uitgevoerd, of juist zijn uitbesteed.

Tijdens een gesprek met u bepalen wij op basis van bovenstaande factoren de prijs, waarvoor wij in uw organisatie een ISMS kunnen inrichten.

Adviesgesprek aanvragen

Direct plannen